Leabaidh Mhic Fhearchair

A’ coimhead tro stuagh nàdarrach

Tha an àite snog seo faisg air Crombaidh, air an Eilean Dubh. Choisich sinn bho Chrombaidh agus ràinig sinn Sutor Deas. An uair sin, choisich sinn tro achaidhean, os cionn creagan, le seallaidhean àlainn thairis air a’ mhuir. Nuair a ràinig sinn Leabaidh Mhic Fhearchair, dh’fheumadh sinn sios creagan a shreap gus an d’ ràinig sinn an tràigh. Àite àlainn, agus sìtheil.

About jonwyvis

Not in order of importance: Slow runner who likes hills and mountains - especially Scottish ones. Christian who believes that Jesus was a radical as well as being the Son of God. Water Engineer who likes to work where his skills are really needed. Husband and father who often makes a mess of his responsibilities.
This entry was posted in Gàidhlig, Hills and Hill Running. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s