Monthly Archives: November 2020

Beinn Bhuidhe Mhòr

‘S toil leam ruith-mhonaidh. Agus ‘s e seo am monadh as fhaisge orm – Beinn Bhuidhe Mhòr. Tha “Trig Point” air mullach a’ bheinne, agus tha frith-rathad a’ dol bho Fionn-glac suas gum mullach. Tha an frith-rathad beagan cas, ach … Continue reading

Posted in Hills and Hill Running, Uncategorized | Leave a comment

Gàidhlig

Tha mi air Gàidhlig a dh’ionnsachadh o chionn trì bliadhnaichean. Uill, leis an fhìrinn innse, tha mi air Gàidhlig a dh’ionnsachadh o chionn barrachd air trithead bliadhnaichean! Ach a-nis tha mi ag obair air ionnsachadh! Agus tha mi a’ faicinn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Back here again!

Well, after an absence of about six years, I’m re-activating this blog. The mountain guiding was good fun while it lasted, but I think it has run its course now, so that website is being discontinued, and I’m back here. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment