Category Archives: Gàidhlig

Sìth

Sìth tha mi a’ fàgail agaibh, mo shìth‑sa tha mi a’ toirt dhuibh. Chan ann mar a bheir an saoghal a tha mise a’ toirt dhuibh. Na biodh ur cridhe fo thrioblaid, agus na biodh eagal oirbh. Eòin 14:27 ATN2017 … Continue reading

Posted in Gàidhlig, Theology | Tagged | Leave a comment

Ach an sluagh aig a bheil eòlas air an Dia . . .

Agus a’ mhuinntir a nì gu h‑olc an aghaidh a’ choicheangail truaillidh e le miodal: ach an sluagh aig a bheil eòlas air an Dia, bidh iadsan làidir, agus nì iad gu treun. Daniel 11:32 ABIG https://bible.com/bible/1747/dan.11.32.ABIG

Posted in Gàidhlig, Theology | Tagged | Leave a comment

Leabaidh Mhic Fhearchair

Tha an àite snog seo faisg air Crombaidh, air an Eilean Dubh. Choisich sinn bho Chrombaidh agus ràinig sinn Sutor Deas. An uair sin, choisich sinn tro achaidhean, os cionn creagan, le seallaidhean àlainn thairis air a’ mhuir. Nuair a … Continue reading

Posted in Gàidhlig, Hills and Hill Running | Leave a comment