Gàidhlig

Tha mi air Gàidhlig a dh’ionnsachadh o chionn trì bliadhnaichean. Uill, leis an fhìrinn innse, tha mi air Gàidhlig a dh’ionnsachadh o chionn barrachd air trithead bliadhnaichean! Ach a-nis tha mi ag obair air ionnsachadh! Agus tha mi a’ faicinn leasachadh beag air bheag.

Bu toil leam atharrachadh gu bhith a’ cleachdach Gàidhlig mar mo chànan bunaiteach. Bidh feum air tòrr obair chruaidh! Chì sinn. . .

Eòin

About jonwyvis

Not in order of importance: Slow runner who likes hills and mountains - especially Scottish ones. Christian who believes that Jesus was a radical as well as being the Son of God. Water Engineer who likes to work where his skills are really needed. Husband and father who often makes a mess of his responsibilities.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s